Mode för långa kvinnor - Alltid fri frakt och leverans inom 2-5 dagar!

Köpvillkor

Denna text utgör allmänna köpvillkor mellan Highness AB och dess kunder.
 

Köp 


För att handla hos Highness AB måste du vara 18 år gammal och Highness AB måste kunna fastställa din bostadsadress.

Ingång i avtal om köp träffas då Highness AB via orderbekräftelse bekräftat beställningen. Bekräftelse av ordern skicka inom 48 timmar varefter beställningen mottagits av Highness AB. Kunden har rätt att häva köpet utan kostnad endast innan paketet är överlämnat till tredje part för leverans till kunden. Highness AB äger samtliga produkter och har rätt att återta samtliga produkter fram till dess att full betalning mottagits från kunden.
 

Pris


Efter Highness AB bekräftat order från kund kan priserna endast ändras i vissa förekommande fall. Prisjustering kan tillkomma utifrån omständigheter som Highness AB ej råder över. Till exempel betydande valutaförändringar, förändringar i råvarupriser eller myndighetsbeslut som tillför ytterligare bedyrande avgifter för Highness AB eller förändrad moms. I förekommande fall av prisjustering efter bekräftad order har kunden rätt att utan kostnad häva köpet. Vid order inom EU ingår 25 % moms i priserna.
 

Frakt 


Ingen fraktkostnad tillkommer​. Vi skickar alla beställningar med Postnord.

Betalningsalternativ

Hos oss kan du betala med Stripe (kortbetalning) och faktura.

Leverans


Paket levereras av Highness AB:s, vid var tid, avtalad logistikleverantör. Order som inkommer från kund före klockan 10:00 på helgfri dag levereras normalt inom 2-5 dagar.

Highness AB reserverar sig för produkter som utgått eller blir slutsålda innan Highness AB hunnit uppdatera webshopen.

I händelse av att produkter är slutsålda men köpeavtal ingåtts meddelas kunden om preliminär leveranstid för ordern. Kunden har rätt att häva köp utan kostnad om produkter inte finns i lager.

I händelse av att produkter utgått från sortiment hos Highness AB eller Highness AB:s leverantörer äger Highness AB rätten att häva köpeavtalet. Erlagd betalning från kund vid hävande av köpeavtal återförs till kunden.

I händelse av leveransförseningar som kan härledas till Highness AB:s logistikleverantör och därmed utom Highness AB:s kontroll frånsäger sig Highness AB ersättningsansvar för den skada förseningen åsamkat kunden. I händelse av leveransproblem eller förseningar meddelar Highness AB kunden skyndsamt efter att händelsen kommit Highness AB till känna. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad vid betydande leveransförseningar.

Highness AB ansvarar tillsammans med sin logistikleverantör för transport av produkten från Highness AB till dig som kund. Vid retur av produkter från kunden till Highness AB och de risker detta medför ansvarar kunden för.


Skadade produkter 


Vid mottagande av produkter från Highness AB är det kundens ansvar att direkt utföra en kontroll av levererade produkter och skyndsamt meddela Highness AB om kunden mottagit skadade eller felaktiga produkter. Kontakta Highness AB på kundtjanst@highness.se.
 

Ångerrätt


Highness AB erbjuder sina kunder 14 dagars bytesrätt för oanvända produkter som returneras i originalförpackning. Enligt l Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap. 10 § har kunden 14 dagars ångerrätt vilket innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp 14 dagar efter det att kunden mottagit produkten. Vid åberopande av ångerrätt eller öppet köp måste produkten som sänds i retur till Highness AB vara oanvänd och i originalförpackning. Kunden står för fraktkostnader vid åberopande av ångerrätt och öppet köp.
 

Reklamation

Vill kunden reklamera en produkt ska kunden kontakta Highness AB för att lämna en reklamationsanmälan via kundtjanst@highness.se. Efter kontakt med Highness AB ska kunden återsända den reklamerade produkten inklusive faktura/följesedel för att Highness AB ska kunna identifiera produkten. Vid reklamationer står kunden för frakten från kund till Highness AB. Vid händelse av tvist mellan Highness AB och kund följer Highness AB alltid Allmänna Reklamationsnämndens kommunicerade rekommendationer i ärendet.

Återbetalning

Vid återbetalning återbetalas beloppet till samma konto som brukades vid betalningstillfället och i förekommande fall skyndsamt efter det att Highness AB mottagit och godkänt returen. 
 

Reservationer 


Highness AB reserverar sig för prisavvikelser som föranleds av leverantörer, felskrivningar eller andra omständigheter som ligger utom Highness AB:s kontroll. Se även Force Majeur.
 

Personuppgift


Vid beställning godkänner kunden att Highness AB lagrar och endast använder kundens uppgifter i Highness AB:s verksamhet för att fullfölja de kunden förväntar sig av Highness AB. I enlighet med lag Personuppgiftslag (1998:204) har kunden rätt att få den information som Highness AB registrerat om kunden. Kunden har rätt att kräva ändring och borttagning av dennes uppgifter från Highness AB register. Kontakta Highness AB på kundtjanst@highness.se för ändring eller borttagning av personuppgifter i register. Highness AB intygar kunden att Highness AB inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.
 

Ej uthämtat paket


Kundpaket som skickas till utlämningsställe där avisering skickas via E-post, sms eller brev ska hämtas ut inom utsatt tid av vid var tid rådande ombud för utlämningsstället. Hämtas paketet inte ut av kunden kommer Highness AB att utkräva en administrativ avgift från kunden om 250 SEK. Kunden är ansvarig för att kontaktmedel (e-post, adress, mobilnummer etc) för avisering är korrekt angivna.
 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför Highness AB:s kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Highness AB:s sida, som gör att Highness AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Highness AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.